Polityka prywatności

Bezpieczeństwo informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane, jest jednym z kluczowych elementów jakości oferowanej Klientom przez HPI Racing. Gwarancją sprawnej i skutecznej ochrony informacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kultury bezpieczeństwa oraz zastosowanie przemyślanych rozwiązań technicznych.

Chroniąc dane naszych Klientów, korzystamy z zabezpieczeń i procedur, które obejmuje norma – około 130 zapisów. W ich skład wchodzą zabezpieczenia fizyczne, środowiskowe, sprzętowe i programowe. Uzupełniają je plany awaryjne oraz plany redukowania ryzyka. Wszystko to składa się na pewny, bezpieczny i kompleksowy system zabezpieczenia danych i informacji przed kradzieżą, wyciekiem, dostępem niepowołanych osób, a także ich zabezpieczeniem na wypadek awarii. System jest stale doskonalony, a jego skuteczność i działanie podlega regularnej weryfikacji dokonywanej przez najlepszych audytorów w Wielkiej Brytanii.

Informacje gromadzone przez HPI Racing
Zbieramy jedynie informacje, które są używane w celu poprawy funkcji i zawartości witryny. Informacje zebrane nigdy nie jest udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Informacje przekazane nam
Przechowujemy Twoje dane profilu dla Moje HPI - może to obejmować adres i dane kontaktowe których jesteście właścicielami. Robimy to w celu zapewnienia lepszego wsparcia dla produktu HPI, który posiadasz.

Przechowujemy swój adres e-mail dla wszystkich nowych produktów HPI co do których zgłosiłeś zainteresowanie aby otrzymywać aktualizacje informacje na ich temat. Adres e-mail używamy tylko do wysłania okresowych aktualizacji dotyczących wskazanych przez Ciebie produktów. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych aktualizacji w dowolnym momencie. Z pewnością nigdy nie będziemy udostępniać twojego adresu e-mail innym osobom ani firmom. Korzystamy z Google Analytics do przechowywania informacji o Twojej przeglądarce internetowej, gdzie jesteś i które strony odwiedzasz w Cookie. To pomaga nam poprawy treści dla naszych gości.

Utrzymanie bezpieczeństwa informacji
Wszelkie dane, które dostarcza do serwisu i zapisane przez nas są bezpiecznie przechowywane w naszej bazie danych. Informacje jakie podałeś są dostępne tylko dla pracowników HPI Racing którzy wymagają dostępu do Twoich danych kontaktowych w celu realizacji swoich zadań.

Cookies
Ta strona zawiera kilka cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. To pozwala nam między innymi  analizować, które strony są najczęściej odwiedzane i gdzie na świecie nasi goście.
Nie przechowujemy żadnych danych osobowych w cookies, ani informacji tych nigdy nie udostępnimy osobom trzecim z wyjątkiem naszego dostawcy Google Analytics. Jest on używany tylko przez HPI Racing, aby poprawić treść i usługi oferowane naszym użytkownikom tej strony internetowej. Jeśli wolisz nie używać cookie w czasie wizyty na naszej stronie, można ustawić przeglądarkę, aby wyłączyć pliki Cookiem dla tej strony. Alternatywnie, możesz wskazać swoje preferencje poniżej:

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności
HPI Racing zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności oraz jej wymagań. Jeżeli dokonamy zmian w Polityce, powiadomi Cię o aktualizacji strony, więc proszę wróć na tę stronę od czasu do czasu.

Warunki korzystania
Jeśli zdecydujesz się na korzystanie ze strony internetowej HPI Racing, odwiedzasz ja, to ewentualne spory dotyczące prywatności będą rozpatrywane z uwzględnieniem niniejszej polityki prywatności, w tym ograniczenia szkód, arbitrażu sporów i prawa stosowanego w Wielkiej Brytanii.

KGO - Koszty Gospodarowania Odpadami
Informujemy że w cena oferowanych urządzeń zawiera koszt gospodarowania odpadami objętych zbieraniem i przetwarzaniem zużytego sprzętu w wysokości 0,48 zł/kg

Wybierz swój region:

Wybierz wersję językową:

Dowiedzieć się więcej. Zaloguj się, do Moje HPI !

Wybierz swoje ustawienia regionalne i językowe