Show Discontinued Kits

#73110 - UPPER DECK (R40 HARA EDITION)

#75067, #87241 are needed for use with original R40

Discontinued

Konstruktorzy HPI gruntownie przebudowali płytę górną. Wyposażenie radiowe jest teraz rozłożone optymalnie zapewniając jeszcze niższy środek ciężkości i lepsze osiągi.

Serwo skrętu jest teraz umieszczone na środku podwozia i może zostać zainstalowane jeszcze niżej bez groźby zetknięcia z ziemią. Poprzez przesunięcie ciężkich elementów uzyskano obniżenie środka ciężkości, które dodatnio wpływa na własności jezdne i układ skrętny oraz umożliwia modelowi R40 osiąganie jeszcze szybszych czasów okrążeń.

Select your region:

Select your language:

Get more HPI! Login to MYhpi now!

Please select your region and language settings