This Part Fits the following kits / parts:

Show Discontinued Kits

#102764 - HPI SF-20 SERVO CASE SET

Replacement case set for 102491 HPI SF-20 SERVO

Discontinued

Właściciele serw HPI SF-20 mogą teraz wymienić zużyte lub uszkodzone skrzynki serw na ten fabryczny zestaw zamienny. Zbudowany zgodnie z dokładną specyfikacją, tak jak oryginalna skrzynka, zestaw zawiera 3 sekcje skrzynki i śruby.

Select your region:

Select your language:

Get more HPI! Login to MYhpi now!

Please select your region and language settings