Have You Seen the New iON Action Clip?

Wed, 25th January 2017

Celebrate the Maverick RC iON range of fabulous 1/18th scale cars and trucks by sharing this video with your friends! 

Do you have your own Maverick RC video to share? Come by the Maverick RC Facebook page and post it on our wall!


Wybierz swój region:

Wybierz wersję językową:

Dowiedzieć się więcej. Zaloguj się, do Moje HPI !

Wybierz swoje ustawienia regionalne i językowe